NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/TR 14047 (010947)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042.

NORMA vydána dne 1.12.2004

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO/TR 14047
: 010947
: 71341
: NEPLATNÁ
: 1.12.2004
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN