NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro používání a řízení služeb důvěryhodných třetích stran.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC TR 14516
: 369791
: 69564
: 1.5.2004
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791):

Výměna informací mezi dvěma entitami, např. mezi odesilatelem a příjemcem, zahrnuje prvek důvěry. Někdy je vyžadováno použití důvěryhodné třetí strany. Role TTP poskytuje entitě záruku, že obchodní činnost a jiné zprávy a transakce jsou přeneseny k zamýšlenému příjemci, na správné místo, včas a bez chyb a že v případě obchodních sporů existují vhodné metody pro vytvoření a předložení důkazů o tom, co se stalo. Služby poskytnuté TTP mohou obsahovat služby nezbytné pro správu klíčů, management certifikátů, podporu identifikace a autentizace, službu atributu privilegií, nepopiratelnosti, vyznačení času, elektronického notáře a adresářové služby. TTP musí být navržena, implementována a provozována tak, aby poskytla za tyto bezpečnostní služby záruku a aby uspokojila případné právní a regulační požadavky. ČSN ISO/IEC TR 14516 poskytuje návod pro používání a management důvěryhodných třetích stran. Podává definici základních povinností a služeb, jejich popis a účel, role a odpovědnosti TTP a entit, používajících služby TTP.