NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690)

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2004

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 9314-26
: 369690
: 70358
: 1.5.2004
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690):

Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) je určeno pro použití ve vysoce výkonné všeobecně použitelné síti s mnoha stanicemi a je navrženo pro efektivní provoz se špičkovou rychlostí přenosu dat 100 Mbit/s. V tomto rozhraní se po-užívá architektura kruhu (kruhové sítě) s tokenem (Token Ring). Tato část 26 obsahuje sestavu abstraktních testů (ATS) pro distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) protokolu vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC). Tyto sestavy umožňují provádět zkoušky shody implementací FDDI s příslušnými normami, a jsou tedy účinným nástrojem řízení jakosti těchto implementací. Do ČSN ISO/IEC 9314-26 byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitol 1 a 3 a anglicko-český slovník použitých termínů.