NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 9075-14 (369178)

Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (1596.00 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 9075-14
: 369178
: 73931
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 280
: 871 g (1.92 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN