NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 8859-2 (369111)

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č.2.

NORMA vydána dne 1.2.2000

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 8859-2
: 369111
: 58078
: 1.2.2000
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 8859-2 (369111):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8859-2:1999. Mezinárodní norma ISO/IEC 8859-2:1999 má status české technické normy. ISO/IEC 8859 obsahuje následující části: Část 1: Latinská abeceda č.1, Část 2: Latinská abeceda č 2, Část 3: Latinská abeceda č 3, Část 4: Latinská abeceda č 4, Část 5: Latinská abeceda/kyrilice, Část 6: Latinská/arabská abeceda, Část 7: Latinská/řecká abeceda, Část 8: Latinská/hebrejská abeceda, Část 9: Latinská abeceda č 5 a Část 10: Latinská abeceda č.6. Tato druhá část normy specifikuje soubor 191 kódovaných grafických znaků identifikovaný jako latinská abeceda č.2. Tento soubor kódovaných grafických znaků je určen pro používání v aplikacích zpracování dat a textů a také pro výměnu informací. Soubor obsahuje grafické znaky používané v obecných aplikacích v obvyklém kancelářském prostředí. ČSN ISO/IEC 8859-2 (36 9111) byla vydána v únoru 2000. Nahradila ČSN ISO 8859-2 (36 9111) z června 1995