NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632)

Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Tištěné (1208.40 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 8824-1
: 369632
: 86034
: NEPLATNÁ
: 1.11.2010
: 212
: 667 g (1.47 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN