NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661)

Systémy zpracování informací - Propojení otevřených systémů - Transfer, přístup a management souborů - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2004

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 8571-5
: 369661
: 70357
: 1.5.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661):

V této části normy ISO/IEC 8571 je specifikována proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s normou ISO/IEC 8571. Tato proforma PICS se vyplní podle schopnosti konkrétní implementace normy ISO/IEC 8571 plnit požadované funkce a po vyplnění umožňuje posoudit shodu této implementace s uvedenou normou. Tato proforma PICS je v souladu s příslušnými požadavky a je vypracována podle příslušného návodu pro proformy PICS uvedeného v ISO 9646-2. V této části normy ISO/IEC 8571 jsou uvedeny podrobnosti o použití této proformy. Implementace, pro níž se nárokuje shoda s normou ISO/IEC 8571, musí mít vyplněnou tuto proformu jako součást požadavků na shodu.