NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205)

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 7816-9
: 369205
: 72230
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN