NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 7816-3+Amd.1 (369205)

Informační technologie - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 3: Elektronické signály a protokoly přenosu.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 7816-3+Amd.1
: 369205
: 70184
: NEPLATNÁ
: 1.5.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN