NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022)

Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 21823-1
: 369022
: 509169
: 1.1.2020
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022):

Systémy Internetu věcí (IoT) zahrnují komunikaci mezi různými entitami. To platí pro propojení mezi různými systémy IoT. Platí to také pro mnoho propojení, která existují v systémech IoT. Různé entity a jejich propojení jsou popsány v ISO/IEC 30141. Řada ISO/IEC 21823 řeší problémy související s interoperabilitou komunikace mezi entitami systémů IoT. ISO/IEC 21823-1 popisuje obecnou strukturu interoperability systémů IoT. To zahrnuje model aspektů inte-roperability, který zahrnuje pět aspektů interoperability (tj. aspekt transportu, syntaktický aspekt, sémantický aspekt, behaviorální aspekt a aspekt politiky). Tento dokument se zabývá strukturou dosažení interoperability pro IoT; specifické aspekty jsou řešeny v jiných částech ISO/IEC 21823