NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074)

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 20000-6
: 369074
: 504670
: 1.4.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074):

definuje požadavky a poskytuje návod certifikačním orgánům provádějícím audit a certifikaci SMS systémů podle ISO/IEC 20000-1. Norma nemění požadavky definované v ISO/IEC 20000-1. Tuto normu mohou také používat akreditační orgány pro akreditaci certifikačních orgánů. Certifikační orgány, které certifikují SMS systémy, by měli být schopni prokázat splnění požadavků definovaných jak v ISO/IEC 17021-1, tak i v této normě