NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861)

Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 19795-7
: 369861
: 95291
: 1.6.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861):

stanoví mechanismus pro měření základních algoritmických schopností algoritmů biometrického porovnávání provozovaných na kartách s integrovanými obvody podle ISO/IEC 7816. Tato část ČSN ISO/IEC 19795 - konkretizuje mechanismus pro testování biometrického porovnávání na kartách; - normalizuje postupy pro měření přesnosti implementací biometrického porovnávání na kartách provozovaných na objektech založených vzorcích karet, specifických pro test; - normalizuje postupy pro měření trvání různých operací a - podává příklady pro shodu se šablonami markantů kompaktních karet ISO/IEC 19794-2:2005. Následující oblasti nejsou předmětem této části ČSN ISO/IEC 19795: - postupy pro zabezpečení komunikačních kanálů, včetně kryptografické ochrany biometrických šablon; - postupy pro ochranu integrity vzorků nebo šablon pomocí digitálních podpisů; - autentizace karty a čtecího zařízení; - výběr nebo použití přenosových protokolů (například bezkontaktních); - profily specifických norem pro výměnu dat; - postupy pro hodnocení čtecích zařízení, včetně výkonu, shody a interoperability; - postupy pro hodnocení odolnosti nebo trvanlivosti karty; - generování šablony na kartě (například extrakce markantů z obrazů), - aktualizace nebo úprava šablony; - formální testy shody podle ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-11; - testování zařízení neodpovídajících ISO/IEC 7816, včetně všech zařízení pro systémy na kartě