NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861)

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře.

NORMA vydána dne 1.3.2009

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 19795-2
: 369861
: 82417
: 1.3.2009
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861):

Tato část normy ISO/IEC 19795 se týká dvou specifických metodologií testování biometrické výkonnosti: hodnocení technologie a scénáře. Velká většina biometrických testů je jedním z těchto všeobecných typů hodnocení. Hodnocení technologie posuzují registraci a porovnání algoritmů prostřednictvím předem shromážděných korpusů, zatímco hodnocení scénáře posuzují senzory a algoritmy při zpracování vzorků shromážděných od subjektů testu v reálném čase. Dříve uvedené je zamýšleno pro generování velkých objemů skór porovnání a seznamů kandidátů, které udávají základní rozlišovací sílu algoritmu. Poslední je zamýšleno pro měření výkonnosti v modelovém prostředí, včetně interakcí subjektů testu se systémem. Tato část normy vychází z požadavků a nejlepších postupů specifikovaných v ISO/IEC 19795-1, které se týkají specifických filosofií a principů, jež mohou být aplikovány na velké množství podmínek testu. Je zamýšlena tak, aby poskytla vývojářům, dislokátorům a koncovým uživatelům biometrických systémů mechanismy pro návrh, spuštění a ohodnocení testů biometrické výkonnosti takovým způsobem, aby bylo umožněno smysluplné srovnání testů biometrické výkonnosti uvnitř a mezi technologiemi, scénáři použití a prostředími.