NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 18035 (369843)

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací.

NORMA vydána dne 1.2.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 18035
: 369843
: 69609
: 1.2.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 18035 (369843):

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 18035:2003 překladem. Specifikuje řadu značek, které mají podobu srozumitelných ikon, jejichž pomocí se prostřednictvím různých typů klávesnic, ovládačů a zobrazovacích zařízení jednoduše řídí multimediální aplikace, přičemž je lze využít i pro reprezentaci textových příkazů u jiných aplikací. Text normy postupně uvádí: - předmět normy, podmínky shody s touto normou a normativní odkazy; - odborné termíny, které se v této normě používají, a jejich definice; - požadavky na grafickou podobu ikon a jim přiřazené funkce, na uspořádání souvisejících ikon a jejich zadávání a na vizuální zpětnou vazbu, která musí být při práci s ikonami zajištěna; - doporučení týkající se způsobu zobrazování ikon, barvy, velikosti, vzhledu a řezu případně použitého písma; - specifikaci jednotlivých ikon pro řízení dynamického média, pro orientaci na médiu a pro různé doplňkové služby. U každé ikony norma uvádí ovládanou funkci, její typický výskyt a přesný popis vzhledu, přičemž ilustruje i její grafickou podobu