NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 17030 (015262)

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.

NORMA vydána dne 1.8.2004

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 17030
: 015262
: 70764
: 1.8.2004
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO/IEC 17030 (015262):

Tato mezinárodní norma sjednocuje a upravuje používání značek shody třetí strany a stanovuje všeobecné požadavky na ně. Jde tedy o normu, kterou mohou v České republice využívat jak vlastníci značek shody tak i orgány posuzující shodu a ti, kterým byla těmito orgány udělena licence k používání těchto značek.