NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 15457-3 (369761)

Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 3: Zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.7.2003

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 15457-3
: 369761
: 67421
: NEPLATNÁ
: 1.7.2003
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN