NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/IEC 13888-1 (369787)

Bezpečnostní techniky IT - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO/IEC 13888-1
: 369787
: 76423
: NEPLATNÁ
: 1.9.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN