NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 811-1-2 (347010)

Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Část 1-2: Metody pro všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí. (Od 16.4.2015 dle V 1/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60811-100 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-401 (34 7010) z 1.1.2013, ČSN EN 60811-412 (34 7010) z 1.1.2013).

NORMA vydána dne 1.8.1995

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN IEC 811-1-2
: 347010
: 17596
: NEPLATNÁ
: 1.8.1995
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN