NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 62648 (013766)

Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC.

NORMA vydána dne 1.3.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN IEC 62648
: 013766
: 92507
: 1.3.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 62648 (013766):

Tato mezinárodní norma poskytuje pokyny zajišťující, aby grafické značky pro použití na předmětech v produktových normách IEC byly shodné s požadavky horizontální normy IEC 60417 a ISO 7000. Tento dokument je určený pro použití technickými komisemi a subkomisemi při vývoji grafických značek pro použití na předmětech určených pro začlenění do svých produktových norem. Tento dokument se zakládá a přizpůsobuje kapitole 4, Pokynu 108:2006 IEC. Při vývoji nové grafické značky pro použití na předmětech se používají IEC 80416-1 a ISO 80416-2. Pro aplikaci normalizovaných grafických značek pro použití na předmětech se používají IEC 80416-3 a ISO 80416-4. Tato horizontální norma je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC. Jednou z povinností technické komise je použít, kdekoli je to aplikovatelné, horizontální normy při přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud na ni výslovně nebude odkazováno nebo nebude uvedena v příslušných publikacíc