NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 61649 (010653)

Testy dobré shody, konfidenční intervaly a dolní konfidenční meze pro data s Weibullovým rozdělením. (Platnost do 1.10.2011).

NORMA vydána dne 1.4.1999

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN IEC 61649
: 010653
: 55581
: NEPLATNÁ
: 1.4.1999
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN