NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 61163-2 (010648)

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Elektronické součástky.

NORMA vydána dne 1.12.1999

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN IEC 61163-2
: 010648
: 57892
: 1.12.1999
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 61163-2 (010648):

V této části normy IEC 61163 se poskytuje směrnice pro metody a postupy třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti elektronických součástek. V důsledku rychlého vývoje v elektronickém průmyslu tato norma není a ani nemůže být vyčerpávající. Tato norma je určena k použití pro: a) výrobce součástek jako směrnice; b) uživatele součástek jako směrnice pro dohodnutí s výrobci součástek o požadavcích na třídění namáháním nebo pro plánování procesu třídění namáháním u uživatele kvůli požadavkům na bezporuchovost; c) smluvní subdodavatele, kteří poskytují třídění namáháním jako službu. Tato norma není určena k tomu, aby poskytovala zkušební plány pro specifické elektronické součástky nebo pro dodávání certifikátů o shodě dávek součástek