NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60605-4 (010644)

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly.

NORMA vydána dne 1.8.2002

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN IEC 60605-4
: 010644
: 64964
: 1.8.2002
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 60605-4 (010644):

V této mezinárodní normě jsou uvedeny statistické metody pro vyhodnocení bodových odhadů, konfidenčních intervalů, předpovědních intervalů a tolerančních intervalů pro intenzitu poruch objektů, jejichž doba do poruchy se řídí exponenciálním rozdělením. Tyto metody jsou základem pro vyhodnocování výsledků určovacích zkoušek bezporuchovosti.