NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 605-2 (010644)

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 2: Návrh zkušebních cyklů.

NORMA vydána dne 1.2.1996

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN IEC 605-2
: 010644
: 18688
: 1.2.1996
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 605-2 (010644):

Norma poskytuje obecný postup pro vypracování zkušebních cyklů, pokud nemohou být v normách řady IEC 605-3 nalezeny vhodné doporučené zkušební cykly. Používá se k návrhu provozních zkušebních cyklů a zkušebních cyklů vlivu prostředí, které jsou citovány v IEC 605-1. Krok za krokem popsaný postup je určen pro libovolné specifické zařízení, které se má vyzkoušet, pokud se považuje za nezbytné věrně simulovat podmínky skutečného použití zařízení. Zkoušky, do kterých se zahrnují cykly vypracované podle této normy, nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly obvyklé zkoušky, jako jsou kvalifikační zkoušky, zkoušky funkční způsobilosti a klimatické zkoušky. V některých případech může být nezbytné před zahájením zkušebních cyklů, navržených pomocí metod uvedených v této normě, použít předběžné zkoušky. Podklady pro rozhodnutí, zda se do zkoušky zařadí předběžné zkoušky, nespadá do oboru použití této normy. Informativní příloha A uvádí pracovní příklad