NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 605-1 (010644)

Zkoušky bezporuchovosti zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky.

NORMA vydána dne 1.10.1992

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN IEC 605-1
: 010644
: 24051
: NEPLATNÁ
: 1.10.1992
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN