NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)

Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost.

NORMA vydána dne 1.11.2001

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN IEC 60300-3-10
: 010690
: 62585
: 1.11.2001
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 60300-3-10 (010690):

Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, je návod k použití pro udržovatelnost. Je možné ji používat při uplatňování programu udržovatelnosti pokrývajícího etapy zahájení, vývoje a provozu výrobku, který je součástí úkolů popsaných v ČSN IEC 60300-2. V této normě se poskytuje návod na to, jak se u těchto úkolů mají brát v úvahu hlediska údržby, aby se dosáhlo optimální udržovatelnosti. Zásady stanovené v této normě lze aplikovat podle požadavků tak, že se program udržovatelnosti přizpůsobí, aby vyhovoval potřebám konkrétního projektu.