NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60050(723):2000/A2 (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN IEC 60050(723):2000/A2
: 330050
: 502838
: Změna
: 1.7.2017
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN