NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 60050-802 (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN IEC 60050-802
: 330050
: 90321
: 1.5.2012
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 60050-802 (330050):

Tato část IEC 60050 definuje termíny, které jsou specificky důležité pro akustiku ultrazvuku, pro začlenění do nové části Mezinárodního elektrotechnického slovníku