NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 50(461)+A1 (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 461: Elektrické kabely.

NORMA vydána dne 1.6.1996

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN IEC 50(461)+A1
: 330050
: 19334
: NEPLATNÁ
: 1.6.1996
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN