NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 50(221)+A1 (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky.

NORMA vydána dne 1.8.1997

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN IEC 50(221)+A1
: 330050
: 26223
: 1.8.1997
: 124
: 403 g (0.89 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 50(221)+A1 (330050):

Změna obsahuje tři nové termíny (221-02-63, 221-02-64, 221-03-41) a mění definici termínu 221-03-25. Na základě převzatého originálu uvádí definice termínů v češtině, francouzštině, angličtině a pouze názvy termínů v arabštině, němčině, španělštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině