NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 50(111) (330050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 111: Fyzika a chemie.

NORMA vydána dne 1.6.1998

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN IEC 50(111)
: 330050
: 51701
: NEPLATNÁ
: 1.6.1998
: 138
: 445 g (0.98 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN