NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 216-2 (346416)

Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů. Část 2: Volba kritérií zkoušek. (Platnost do 1.8.2008).

NORMA vydána dne 1.12.1995

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN IEC 216-2
: 346416
: 18594
: NEPLATNÁ
: 1.12.1995
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN