NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 1123 (010644)

Zkoušení bezporuchovosti. Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů.

NORMA vydána dne 1.2.1994

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN IEC 1123
: 010644
: 15338
: NEPLATNÁ
: 1.2.1994
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN