NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 1070 (010646)

Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti.

NORMA vydána dne 1.8.1994

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN IEC 1070
: 010646
: 16253
: 1.8.1994
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 1070 (010646):

Norma obsahuje IEC 1070:1991-11. Specifikuje metody zkoušení pohotovosti často udržovaných objektů (dále vzorků), pokud se u nich používá jako ukazatel pohotovosti buď ustálená hodnota součinitele pohotovosti nebo ustálená hodnota součinitele nepohotovosti. ČSN IEC 1070 (01 0646) byla vydána v srpnu 1994