NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 319521-V1.1.1 (874021)

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 319521-V1.1.1
: 874021
: 508215
: 1.9.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 319521-V1.1.1 (874021):

V1.1.1 Tento dokument stanovuje obecně použitelné požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování (ERDSP) včetně služeb, které poskytují. Tento dokument je použitelný pro: - požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele ERDSP a ERDSP kvalifikované v EU; - obecné a bezpečnostní požadavky na služby elektronického doporučeného doručování (ERDS) a ERDS kvalifikované v EU z hlediska integrity zpráv; ochrana před ztrátou, odcizením, poškozením nebo neoprávněnou změnou přenášených dat; silná identifikace odesílatele a příjemce; časová reference; a doklad o odeslání a přijetí dat. Tento dokument nestanovuje požadavky na propojení