NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.1.1 (874008)

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 319412-3-V1.1.1
: 874008
: 500905
: 1.10.2016
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.1.1 (874008):

V1.1.1 Tento dokument specifikuje profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám. Tento profil je založen na požadavcích definovaných v ETSI EN 319 412-2. Dokument podporuje požadavky na kvalifikované certifikáty EU specifikované v nařízení (EU) č. 910/2014 i další formy certifikátů