NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 305200-3-1-V1.1.1 (870026)

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 305200-3-1-V1.1.1
: 870026
: 505793
: 1.9.2018
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 305200-3-1-V1.1.1 (870026):

V1.1.1 Tento dokument stanovuje požadavky na globální KPI pro management hospodaření s energií (KPIDCEM) a jeho podpůrné účelové KPI zabývající se následujícími cíli pro stanoviště ICT širokopásmových instalací: - spotřeba energie; - efektivnost úkolů; - opětovné využití energie; - obnovitelná energie. KPIDCEM je zjednodušená verze KPIEM ETSI EN 305 200-2-1 a požadavky jsou promítnuty do obecných požadavků ETSI EN 305 200-1. Management hospodaření s energií stanovišť ICT zahrnuje několik nezávislých vrstev. Tento dokument se zabývá náročností infrastruktur, které podporují obvyklou funkci začleněných zařízení ICT (například rozvod elektrické energie, environmentální řízení, zabezpečení a bezpečnost). Tento dokument se nezabývá jinými vrstvami, jako je náročnost samotného zařízení ICT, náročnost využití dostupné elektrické energie pro zpracování a vrstvami souvisejícími s dodávanou konečnou službou (například elektrická energie pro zpracování vyžadovaná pro specifikovaný výsledek) nebo překryvné vrstvy (například spotřeba energie na specifikovaný výsledek). Vliv na životní prostředí a management hospodaření s různými zdroji energie jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu. V tomto dokumentu: - kapitola 4 popisuje energetické parametry pro stanoviště ICT se zahrnutím/vyloučením různých energetických příspěvků; - kapitola 5 stanovuje požadavky na měření, výpočet, klasifikaci a vykazování KPIDCEM