NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 305174-2-V1.1.1 (870025)

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 305174-2-V1.1.1
: 870025
: 505796
: 1.9.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 305174-2-V1.1.1 (870025):

V1.1.1 Tento dokument je částí 2 vícedílného dokumentu, která stanovuje obecné zásady navrhování různých širokopásmových infrastruktur za účelem umožnění co nejefektivnějšího managementu hospodaření s energií (a managementu hospodaření s jinými zdroji) a vhodných opatření pro zpracování zařízení ICT na konci životnosti (EoL). Tento dokument specifikuje požadavky na management hospodaření se zdroji stanovišť ICT jako kombinaci: - management hospodaření s energií; - management postupů konce životnosti pro zařízení ICT pomocí odkazu na ETSI EN 305 174-8