NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 303883-2-V1.2.1 (875174)

Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 2: Techniky měření pro požadavky na přijímač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2021

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 303883-2-V1.2.1
: 875174
: 513095
: 1.9.2021
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 303883-2-V1.2.1 (875174):

V1.2.1 Tento dokument uvádí postupy měření požadavků na přijímač za účelem pochopení požadavků RED [i.10] na účinnost využívání spektra. Pojem základní přijímač je soubor dvou parametrů uvedených v kapitole 5 tohoto dokumentu stanovující návod na zpracování harmonizovaných norem, který mohou odpovědné technické orgány dále zdokonalit. Pojem základní přijímač zahrnuje tyto parametry: - základní citlivost přijímače (RBS); a - základní odolnost přijímače (RBR). Pojem základní přijímač je dalším vývojem pojmu zacházení se zdrojem rušení signálu, viz ETSI TS 103 361 [i.4]