NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 303345-1-V1.1.1 (879053)

Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 303345-1-V1.1.1
: 879053
: 509328
: 1.1.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 303345-1-V1.1.1 (879053):

V1.1.1 Tento dokument stanovuje obecné požadavky a metody měření pro zařízení, včetně napájené antény, která přijímají služby rozhlasového vysílání, bez ohledu na to, zda se ke splnění základních požadavků článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU používá analogová nebo digitální modulace. Další části tohoto vícedílného dokumentu uvádějí konfigurace a meze nutných zkušebních signálů pro různé služby rozhlasového vysílání. Zařízení s více funkcemi mohou rovněž spadat i pod požadavky jiných dokumentů