NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 303316-V1.1.1 (870023)

Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 303316-V1.1.1
: 870023
: 504702
: 1.4.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 303316-V1.1.1 (870023):

V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro rádiová zařízení na pozemní stanici a letadlové stanici pro systémy širokopásmové přímé komunikace vzduch-země používající antény pro tvarování svazku. Tyto typy rádiových zařízení jsou schopné provozu ve všech kmitočtových pásmech nebo v části kmitočtových pásem pro vysílání a příjem 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz. Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU za podmínek určených v příloze A