NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.2 (875171)

Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 303204-V2.1.2
: 875171
: 501559
: 1.3.2017
: 90
: 301 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.2 (875171):

V2.1.2 The present document applies to the following radio equipment types: 1) Network Based SRDs which are SRDs intended to operate in association with other SRDs to form network topologies supporting the intended application. 2) Network Relay Points which are specific Network Based SRDs supporting interconnection of a network of SRDs with an external network or service. The present document covers equipment intended for use in a fixed location, equipment normally fixed in a vehicle and equipment intended to be carried or attached. The present document contains requirements to demonstrate that radio equipment both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference