NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.1 (875171)

Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 303204-V2.1.1
: 875171
: 500505
: NEPLATNÁ
: 1.11.2016
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN