NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 303039-V2.1.1 (875167)

Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 303039-V2.1.1
: 875167
: 500525
: NEPLATNÁ
: 1.10.2016
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN