NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 302663-V1.2.1 (875165)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 302663-V1.2.1
: 875165
: 94359
: 1.12.2013
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 302663-V1.2.1 (875165):

V1.2.1 Tato norma definuje dvě nejnižší vrstvy, fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, seskupené do přístupové vrstvy referenční architektury stanice ITS podle EN 302 665. Technologie přístupové vrstvy, která je specifikována v této normě, se společně uvádí jako ITS-G5. Je součástí komunikačního komplexu podporujícího výměnu dat mezi mobilními stanicemi bez předchozího uspořádání sítě, tj. ad hoc režimu pro tato kmitočtová pásma v Evropě: ITS-G5A - provoz ITS-G5 v evropských kmitočtových pásmech ITS vyhrazených pro aplikace související s bezpečností v kmitočtovém rozsahu 5,875 GHz až 5, 905 GHz; ITS-G5B - provoz v evropských kmitočtových pásmech ITS vyhrazených pro aplikace ITS nesouvisející s bezpečností v kmitočtovém rozsahu 5,855 GHz až 5,875 GHz; ITS-G5D - provoz aplikací ITS v kmitočtovém rozsahu 5,905 GHz až 5,925 GHz