NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 302537-1-V1.1.2 (875140)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2008

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 302537-1-V1.1.2
: 875140
: 81304
: 1.7.2008
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 302537-1-V1.1.2 (875140):

V1.1.2 Norma pokrývá různá jednotlivá zařízení, která při spolupráci tvoří systém pracující jako zdravotnická datová služba (MEDS), která poskytuje praktickým lékařům léčebné a/nebo diagnostické informace používané k zajištění zlepšené zdravotnické léčby pacienta a/nebo k zajištění interaktivního systému pro kontrolu léčebných prostředků pacientem. MEDS je určena pouze pro přenos časově nekritických dat, jejichž ztráta neohrozí zdraví a/nebo bezpečnost pacienta. Tato zařízení používají rádiové vysílače velmi nízkého výkonu v kombinaci se zdravotnickými prostředky, jejichž zdravotnická část je regulována Směrnicí o zdravotnických prostředcích (MDD) nebo Směrnicí o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích (AIMD). Tato norma obsahuje požadované vlastnosti, jejichž splnění se u rádiových částí pokládá za nutné k efektivnímu využití dostupného spektra pro účel přenosu dat, která se využívají v diagnostice a poskytování léčby jedincům s různými nemocemi. Zvláště důležité je zahrnutí monitorování spektra a přístupových požadavků (protokol sledování před přenosem) navržené pro značné snížení jakékoli možnosti rušení mezi systémy MEDS pracujícími v pásmu nebo mezi systémem MEDS a hlavními uživateli pásma. Tato norma je specifickou normou výrobků použitelnou pro vysílače velmi nízkého výkonu, které jsou součástí systému používaného v MEDS pracující ve spektru v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz. Tato norma obsahuje technické vlastnosti rádiových zařízení velmi nízkého výkonu a je řešena podle CEPT/ERC/REC 70-03 a přílohy 12 k tomuto dokumentu. Neobsahuje bezpodmínečně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel, ani bezpodmínečně nepředstavuje optimální dosažitelnou funkčnost.