NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 302297-V1.1.1 (875126)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 302297-V1.1.1
: 875126
: 73954
: 1.9.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 302297-V1.1.1 (875126):

V1.1.1 Tato ČSN ETSI EN 302 297 V1.1.1 (87 5126) je vydávána překladem a zavádí ETSI EN 302 297 vydanou v lednu 2005 do souboru norem ČSN. Zavedení evropské normy je přínosem pro sjednocení kritérií pro hodnocení elektromagnetické kompatibility přenosových zařízení analogové televize