NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.2.1 (878595)

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2008

Anglicky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 302217-3-V1.2.1
: 878595
: 80920
: 1.7.2008
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN