NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.3.1 (875107)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2013

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301843-1-V1.3.1
: 875107
: 92389
: 1.2.2013
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN