NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.3.1 (875110)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN ETSI EN 301842-2-V1.3.1
: 875110
: 73680
: 1.10.2005
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN