NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (878584)

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1
: 878584
: 70058
: 1.5.2004
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (878584):

V1.2.1 Tato norma platí pro následující typy digitálních pevných rádiových systémů (FDRS): 1) systémy mezi dvěma body pro provoz v kmitočtových pásmech, které vyžadují koordinaci; 2) systémy mezi dvěma body pro provoz v kmitočtových pásmech, které nevyžadují koordinaci; 3) antény pro FDRS mezi dvěma body. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví že "rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo vzájemnému rušení. K této normě se mohou navíc pro zařízení náležející do rozsahu platnosti této normy vztahovat jiné EN, které specifikují technické požadavky ve vztahu k základním požadavkům podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1]